1. Sett mål for dagen din

Noe av det viktigste du gjør for å være produktiv over tid er å ha en klar struktur hvor du sitter mål for dagen. Det er viktig at du prøver å ha en fast rutine hver morgen hvor du sitter av tid for å bryte ned dagen med dagens mål og hvilke handlinger du skal gjøre. Se for deg en fast rutine med morgenkaffe. Her er en liste over fordeler ved å ha klare mål.

 • Når du har en klar oversikt over hva du ønsker å oppnå i løpet av dagen, kan det hjelpe deg med å fokusere og øke produktiviteten. Du vil vite hva du skal gjøre, og det vil være lettere å komme i gang med arbeidet.
 • Det kan også hjelpe deg med å prioritere oppgavene dine. Hvis du vet hva som er viktigst for deg å oppnå, kan du fokusere på det og unngå å bruke tid på mindre viktige oppgaver.
 • Å sette mål kan også gi deg en følelse av progresjon og motivasjon når du når målene dine. Det kan være tilfredsstillende å huke av oppgaver på to-do-listen din og se at du gjør fremskritt i arbeidet ditt.
 • Husk at målene dine ikke trenger å være store eller kompliserte. Selv små mål, som å svare på e-postene dine eller å fullføre en enkel oppgave, kan hjelpe deg med å komme i gang og føle deg produktiv.
 • En annen god ide kan være å sette en tidsfrist for målene dine. Dette kan hjelpe deg med å holde deg motivert og fokusert, og det kan også hjelpe deg med å unngå å bli distrahert av andre ting.
 • Til slutt, husk at det er viktig å være realistisk når du setter mål for dagen din. Ikke overvelde deg selv med for mange oppgaver, og gi deg selv nok tid til å fullføre dem. På den måten vil du føle deg mer motivert og mindre stresset gjennom dagen.

2. Periodisk faste og ketoner

Periodisk faste og lavkarbo-diett kan øke produksjonen av ketoner, som er en type molekyler som hjernen kan bruke som brennstoff. Ketoner er et superfuel for hjernen, og kan bidra til økt kognitiv funksjon og bedre fokus.

Når kroppen din faste eller spiser lite karbohydrater, begynner den å bryte ned fett for å produsere energi. Som et resultat av denne prosessen, produserer kroppen din ketoner som et biprodukt. Ketoner kan deretter brukes av hjernen som en alternativ kilde til glukose (sukker), som normalt er hjernens mest brukte brennstoff.

Forskning har vist at ketoner kan bidra til økt kognitiv funksjon og bedre fokus. Ketoner kan for eksempel øke produksjonen av en type nevrotransmitter som heter GABA, som kan bidra til å redusere stress og angst og øke følelsen av velvære.

Lavkarbo-dietter og periodisk faste kan også bidra til å redusere betennelse, noe som igjen kan føre til bedre kognitiv funksjon og fokus. Betennelse i hjernen kan forstyrre kommunikasjonen mellom hjernecellene og redusere kognitiv funksjon.

Så både periodisk faste og lavkarbo-dietter kan øke produksjonen av ketoner, som igjen kan gi superfuel for hjernen og bidra til økt kognitiv funksjon og bedre fokus.

Relatert artikkel om isbading for bedre kognitiv evne.

3. Lag en to-do-liste

ToDo Liste 2 minutter regel

Å skrive ned oppgavene dine kan være en enkel, men effektiv måte å forbedre produktiviteten din på. Når du har en klar oversikt over hva du trenger å gjøre i løpet av dagen, kan det hjelpe deg med å strukturere arbeidsdagen din og gi deg en følelse av kontroll.

Når du har skrevet ned oppgavene dine, vil du også kunne se fremgangen din når du huker av oppgaver som er fullført. Dette kan gi deg en følelse av progresjon og motivasjon når du ser at du gjør fremskritt i arbeidet ditt.

Å skrive ned oppgavene dine kan også hjelpe deg med å prioritere arbeidet ditt. Du kan sortere oppgavene etter prioritet, og deretter fokusere på de viktigste oppgavene først. Dette kan hjelpe deg med å jobbe mer effektivt og unngå å kaste bort tid på mindre viktige oppgaver.

Til slutt kan det å skrive ned oppgavene dine hjelpe deg med å unngå å glemme viktige oppgaver eller avtaler. Når du har alt nedskrevet, kan du slappe av i vissheten om at du ikke har glemt noe viktig, og heller fokusere på å fullføre oppgavene dine.

Så å skrive ned oppgavene dine er en enkel, men effektiv måte å forbedre produktiviteten din på og gi deg en følelse av kontroll og progresjon i arbeidet ditt.

4. Prioriter oppgavene dine

Å dele oppgavene inn i viktige og mindre viktige oppgaver kan være en effektiv måte å forbedre produktiviteten din på. Når du har mange oppgaver å gjøre i løpet av dagen, kan det være overveldende å tenke på alt på en gang. Derfor kan det å dele oppgavene inn i mindre deler hjelpe deg med å fokusere og jobbe mer effektivt.

Ved å dele oppgavene inn i viktige og mindre viktige oppgaver kan du også prioritere arbeidet ditt. Du kan identifisere de viktigste oppgavene og deretter fokusere på disse først, slik at du kan få mest mulig ut av tiden din. Dette kan også hjelpe deg med å unngå å kaste bort tid på mindre viktige oppgaver som ikke bidrar like mye til å oppnå dine mål.

De fleste ToDo liste apper og progrmmer har prioritering funksjon. Det er og viktig at du prioriterer å skrive oppgaver som faktisk handlinger. Ekempel på dette er at du skriver «Før bila X» eller «Bli ferdig med resterende bilag» og ikke «Ha kontroll på regnskap».

5. Bruk en timer

Ved å sette en tidsfrist på oppgavene dine, kan du jobbe mer effektivt og unngå å bli distrahert av andre ting. Når du har en tidsfrist å jobbe mot, kan det gi deg en følelse av press og motivasjon til å fullføre oppgavene dine innenfor den gitte tidsrammen.

Ved å ha en tidsfrist på oppgavene dine kan du også strukturere arbeidsdagen din bedre og prioritere oppgavene dine mer effektivt. Du kan planlegge arbeidsdagen din rundt disse tidsfristene og fokusere på de viktigste oppgavene først.

Stoppeklokke nærbilde

En tidsfrist kan også hjelpe deg med å unngå å bli distrahert av andre ting. Når du har en klar tidsramme å jobbe innenfor, kan det gjøre det lettere å sette grenser og si nei til andre ting som kan hindre deg i å fullføre oppgavene dine.

Ved å jobbe innenfor en tidsfrist kan du også lære å håndtere tid bedre og være mer bevisst på hvor mye tid du bruker på hver oppgave. Dette kan hjelpe deg med å identifisere hva som tar mest tid og finne måter å jobbe mer effektivt på.

Til slutt kan det å sette en tidsfrist på oppgavene dine gi deg en følelse av tilfredshet når du fullfører oppgavene innenfor den gitte tidsrammen. Dette kan bidra til å øke motivasjonen og inspirere deg til å fortsette å jobbe effektivt gjennom resten av arbeidsdagen.

Personlig bruker jeg et program som heter Toggle og er veldig fornøyd. Jeg bruker det til både å holde fokus, rapport på tidsbruk og fakturering.

Ronny Bruknapp, New Baseline, 2023

6. Unngå distraksjoner

Å sette seg i et rolig miljø og fjerne distraksjoner som mobilen og sosiale medier kan være en effektiv måte å øke produktiviteten og fokuset ditt på. Når du jobber i et rolig miljø, kan det hjelpe deg med å redusere stresset og følelsen av overveldelse som kan hindre arbeidsflyten din. Dette kan gi deg muligheten til å fokusere på oppgavene dine og arbeide mer effektivt.

Ved å skru av mobilen og unngå sosiale medier kan du også redusere distraksjonene som kan hindre arbeidsflyten din. Meldinger, varsler og tilgang til sosiale medier kan være fristende og distraherende, og kan føre til at du mister fokus og arbeider mindre effektivt. Derfor kan det være en god idé å legge mobilen vekk og unngå sosiale medier mens du jobber, slik at du kan fokusere på oppgavene dine og arbeide mer produktivt.

Fordeler med å legge mobilen vekk

 1. Redusert distraksjon: Når du legger mobilen vekk og unngår sosiale medier, kan du redusere distraksjonene som kan hindre arbeidsflyten din. Du kan fokusere på oppgavene dine uten å bli avbrutt av meldinger og varsler på telefonen din.
 2. Bedre konsentrasjon: Når du reduserer distraksjonene, kan du bedre konsentrere deg om oppgavene dine og øke fokuset ditt. Dette kan hjelpe deg med å arbeide mer effektivt og fullføre oppgavene dine raskere.
 3. Mindre stress: Når du ikke blir avbrutt av telefonen din eller sosiale medier, kan du redusere stresset og følelsen av å være overveldet. Dette kan gi deg en følelse av kontroll og gjøre det lettere å håndtere arbeidsdagen din.
 4. Bedre søvn: Å ligge mobilen vekk før sengetid kan hjelpe deg med å sove bedre. Lyset fra skjermen påvirker døgnrytmen din og kan gjøre det vanskeligere å sovne.
 5. Mer tid: Når du legger mobilen vekk, kan du bruke tiden din mer effektivt på oppgavene dine. Dette kan gi deg mer tid til å fullføre oppgavene dine og kanskje til og med gi deg tid til å gjøre noe annet som du ønsker.
 6. Bedre humør: Når du reduserer distraksjonene og øker fokuset ditt, kan du føle deg mer produktiv og tilfreds med arbeidet ditt. Dette kan gi deg en følelse av tilfredshet og glede, og forbedre humøret ditt.
 7. Bedre kommunikasjon: Når du legger mobilen vekk, kan du fokusere mer på ansikt-til-ansikt-kommunikasjon og gi den personen du snakker med din fulle oppmerksomhet. Dette kan føre til bedre relasjoner og mer effektiv kommunikasjon.

Så å legge mobilen vekk og unngå sosiale medier kan ha mange fordeler når det gjelder å forbedre fokuset ditt og øke produktiviteten. Det kan hjelpe deg med å redusere distraksjoner, øke konsentrasjonen, redusere stresset, forbedre søvnen, gi deg mer tid, forbedre humøret ditt og forbedre kommunikasjonen din.

7. Bruk teknologi for å øke produktiviteten

 • Å sette seg i et rolig miljø og fjerne distraksjoner som mobilen og sosiale medier kan være en effektiv måte å øke produktiviteten og fokuset ditt på. Når du jobber i et rolig miljø, kan det hjelpe deg med å redusere stresset og følelsen av overveldelse som kan hindre arbeidsflyten din. Dette kan gi deg muligheten til å fokusere på oppgavene dine og arbeide mer effektivt.
 • I dagens digitale verden finnes det mange apper og verktøy som kan hjelpe deg med å jobbe mer effektivt og organisere oppgavene dine bedre. Disse verktøyene kan være spesielt nyttige hvis du har mange oppgaver å gjøre og trenger å holde styr på alt på en effektiv måte.
 • Noen eksempler på verktøy som kan hjelpe deg med å organisere oppgavene dine er todolist-apper, kalendere og prosjektstyringsverktøy. Todolist-apper lar deg opprette og administrere lister over oppgaver som du trenger å fullføre, og gir deg muligheten til å prioritere og planlegge arbeidet ditt bedre. Kalendere lar deg planlegge og administrere tiden din mer effektivt, og gir deg muligheten til å sette opp møter og avtaler på en enkel måte. Prosjektstyringsverktøy lar deg administrere større prosjekter og arbeide med flere personer på en koordinert og effektiv måte.
 • I tillegg finnes det også verktøy som kan hjelpe deg med å fokusere bedre og unngå distraksjoner mens du jobber. Eksempler på slike verktøy inkluderer tidsstyringsverktøy som kan hjelpe deg med å administrere tiden din bedre, og blokkeringsverktøy som kan hindre deg i å få tilgang til sosiale medier og andre distraksjoner mens du jobber.
 • Så hvis du ønsker å jobbe mer effektivt og organisere oppgavene dine bedre, kan det være en god idé å utforske de mange appene og verktøyene som finnes tilgjengelig i dagens digitale verden. Dette kan hjelpe deg med å øke produktiviteten din, fokusere bedre og arbeide mer effektivt.

8. Prioriter søvn og trening

Ved å ta vare på kroppen din, kan du ikke bare oppnå bedre fysisk helse, men også øke konsentrasjonen din og få mer gjort i løpet av dagen. En sunn og aktiv livsstil kan ha mange fordeler for hjernen din, og kan forbedre kognitive funksjoner som hukommelse, oppmerksomhet og læringsevne.

En av de beste måtene å ta vare på kroppen din på, er ved å spise en sunn og balansert diett. Å spise riktig kan gi kroppen din alle de nødvendige næringsstoffene den trenger for å fungere optimalt, inkludert hjernen din. Mat som er rik på antioksidanter, vitaminer og mineraler kan bidra til å forbedre konsentrasjonen og hukommelsen din, og gi deg mer energi til å takle dagens oppgaver.

Å holde kroppen din i god form gjennom regelmessig trening og fysisk aktivitet kan også ha mange positive effekter på konsentrasjonen din. Regelmessig trening kan øke blodtilførselen til hjernen din, forbedre oksygentilførselen og stimulere til produksjon av vekstfaktorer som bidrar til hjernens helse og funksjon. I tillegg kan regelmessig trening også redusere stress og øke følelsen av velvære, noe som kan bidra til å forbedre konsentrasjonen din og øke produktiviteten din. For en god allsidig treningsform se vår artikkel om calisthenics.

Så ved å ta vare på kroppen din gjennom sunn mat og regelmessig trening, kan du ikke bare forbedre fysisk helse, men også øke konsentrasjonen din og få mer gjort i løpet av dagen. Å ta vare på kroppen din kan bidra til å forbedre hjernens helse og funksjon, og gi deg mer energi og motivasjon til å takle dagens oppgaver.

9. Belønn deg selv

Å gi deg selv en belønning etter å ha fullført en vanskelig oppgave kan være en effektiv måte å øke motivasjonen og produktiviteten din på. En belønning kan gi deg en følelse av prestasjon og glede, som igjen kan øke motivasjonen din for å fortsette å arbeide effektivt.

Belønninger kan være alt fra en god kopp kaffe til en tur i frisk luft, eller hva som helst annet du virkelig vil sette pris på. Det viktige er at belønningen skal være noe du ser fram til og som gir deg en følelse av å ha oppnådd noe.

Belønninger kan også bidra til å bryte opp monotoni og stress i arbeidsdagen din, og gi deg en mulighet til å slappe av og gjøre noe som gir deg glede og energi. Dette kan bidra til å forbedre humøret og øke motivasjonen din for å takle resten av dagen.

Så hvis du ønsker å øke produktiviteten og motivasjonen din, kan det være en god idé å gi deg selv belønninger etter å ha fullført vanskelige oppgaver. Dette kan hjelpe deg med å øke følelsen av prestasjon og glede, og gi deg energi og motivasjon for å fortsette å arbeide effektivt.

Similar Posts

Legg igjen en kommentar