Har du lagt merke til hvor mye tid du bruker på skjermen hver dag? Kanskje du ser på videoer, chatter med venner, eller gjør lekser. Skjermbruk har endret seg mye over tid.

Før brukte vi skjermen mest til TV, nå bruker vi den til så mye mer. Men hva betyr denne endringen for oss og hvordan påvirker det livene våre? I denne artikkelen har vi inkluder statistikk fra den årlige rapporten publisert av https://wearesocial.com og https://www.hootsuite.com.

Økende Skjermbruk og Internettbruk

Verdens befolkning og internettbrukere

Verden har nesten 8 milliarder mennesker. Over 62% av oss bruker internett. Det er nesten 5 milliarder mennesker! Tenk på det, så mange mennesker bruker skjerm hver dag.

Mobilbrukere verden over

To tredjedeler av verden eier en mobiltelefon. Det er over 5 milliarder mobilbrukere. Mobiltelefoner gjør det lett å bruke skjerm nesten overalt.

Vekst i sosiale mediebrukere

Det er mer enn 4 milliarder sosiale mediebrukere. Det er over halvparten av verden! I løpet av det siste året har over 424 millioner nye brukere startet sin sosiale mediereise.

Hva gjør du på internett?

Tid Brukt på Skjerm

Sjekker symptomer om egen helse

Mer en 1 av 4 sjekker symptomer om egen helser hver uke online.

Sosial media eksploderer

En oversikt over skjermtid siden 2013

Vi har gradvis brukt mer og mer tid foran skjermen siden 2013. I 2013 brukte vi i gjennomsnitt litt over 6 timer hver dag. I 2021, er det nesten 7 timer! Vi bruker altså nesten en hel time mer foran skjermen i dag enn for 8 år siden.

Hvor mye av vår våkne tid tilbringer vi foran en skjerm?

Visste du at vi bruker nesten 40% av våre våkne timer foran en skjerm? Det er mye tid! Og det ser ut til å øke. Fra 2019 til 2021, har skjermtiden på mobilen økt med 30%. Så det ser ut som vi vil fortsette å bruke mer tid på skjermene våre.

Hvor mye av skjermtiden er produktiv?

Ikke all tid på skjermen er produktiv. Faktisk, en undersøkelse viste at mindre enn halvparten av tiden vi bruker på skjermer er nyttig.

Utfordringer med skjermtidsstyring.

Mange mennesker, nesten 41%, synes det er vanskelig å håndtere skjermtiden sin. Det kan være vanskelig å slå av skjermen når det er så mye å se og gjøre.

Følelsen av skyld over barnas skjermtid.

Mange foreldre, 21%, føler seg skyldige over hvor mye tid barna deres tilbringer foran skjermen. De bekymrer seg for hvordan det påvirker barnas utvikling.Helsekonsekvenser av Skjermtid

Velferd fordeler med begrenset bruk av sosiale medier.

Det er ikke alt dårlig. Begrenset bruk av sosiale medier kan redusere depresjon og forbedre velvære.

Skjermbruken har økt drastisk, hva betyr det for vår fremtid?

Med all den tiden vi bruker foran skjermen, er det viktig å tenke på hvordan det påvirker oss. Det kan være både gode og dårlige effekter. Det viktigste er å finne en god balanse.

Nordiske land i topp

I takt med internett til større deler av verden utligner statistikken seg. Men norden og vestlige land er klart i tet.

Dobling på ti år?

Dette er den globale utviklingen. Hadde vi hatt tall på nordmenn sitt bruk hadde nok det vært høyere.

Hva bruker vi mest?

Facebook og youtube står samlet for klart mest trafikk

Similar Posts

Legg igjen en kommentar